Kampeon na naman!

Muling pinatunayan ng Jose Rizal Elementary School ang galing ng kanilang mga mag-aaral na sina Aubrey Viktoria A. Santos at Lady Mae P. Domingo nang magwagi ng 1st Place sa ilalim ng pagsasanay ng mga guro na sina Gng. Criselda A. Santos at Ma. Luisa Jessabel P. Laroco para sa Pandibisyong Paligsahan sa Kasaysayan ng continue reading : Kampeon na naman!